تلفن تماس

۰۹۳۸۱۳۷۰۵۰۴

۰۲۱۲۸۴۲۶۱۳۱

ایمیل

info@shahrdigital.com

دفتر مرکزی

کرمان،شهربابک، خیابان ولیعصر،روبرو کتابفروشی خورشید شب، طبقه ۱ شهر دیجیتال

کدپستی: ۷۷۵۱۶۱۸۹۶۶