ارتباط با ما

 • تلفن تماس

  ۰۹۳۸۱۳۷۰۵۰۴

  ۰۲۱۲۸۴۲۶۱۳۱

  ایمیل

  info@shahrdigital.com

  دفتر مرکزی

  کرمان،شهربابک، خیابان ولیعصر،روبرو کتابفروشی خورشید شب، طبقه ۱ شهر دیجیتال

  کدپستی: ۷۷۵۱۶۱۸۹۶۶