نمایش دادن همه 8 نتیجه

تجهیزات ارتباطی

تجهیزات ارتباطی شامل یک فرستنده است که یک پیام را به صورت یک سیگنال نوری رمز گذاری می‌کند، کانال، که پیام را به مقصد ش منتقل می‌کند و یک گیرنده که پیام را از سیگنال نوری دریافت شده دوباره تولید می‌کند

سیستم‌های ارتباطی فیبر نوری اطلاعات را از طریق فرستادن نور از طریق فیبر نوری از یک مکان به مکان دیگرانتقال می‌دهند. نور یک سیگنال حامل ایجاد می‌کند که برای انتقال اطلاعات تنظیم شده‌است.

در ارتباطات مخابراتی، یک سیستم ارتباطی دارای که مجموعه ای از شبکه‌های ارتباطی اخنصاصی، سیستم‌های ارتباطی انتقال، ایستگاه‌های رله، ایستگاه‌های کمکی و داده تجهیزات ترمینال (DTE) است که  معمولاً قادر به اتصال داخلی وعملیات داخلی برای ایجاد هماهنگی کامل می‌باشد. اجزای یک سیستم ارتباطی برای  یک هدف مشترک، که از لحاظ فنی سازگاربوده، ازروشهای معمول استفاده کرده، به کنترل‌ها پاسخ می‌دهند و به‌طور هماهنگ فعالیت می‌کنند.